با فرارسیدن کریسمس 2020 طبق برنامه وارگیمینگ باکس های جادویی برای فروش قرار داده می شوند که این باکس ها شامل موارد ثابت و متغییر می باشند که در ادامه مطلب به آنها می پردازیم 
ادامه مطلب